Skip to content Skip to footer
0 items - 0€ 0

Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

Veebipoe karineparras.com isikuandmete vastutav töötleja on TRILLIANTS OÜ (registrikood 10810177), asukohaga Suur-Karja 2, Tallinn, Eesti. E-post info@karineparras.com.

2. Isikuandmete kogumine
  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • tarneaadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste hind ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.
3. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaupade tarnimiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ja kliendi eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagasimaksmiseks.

Isikuandmeid, nagu e-posti aadress, telefoninumber ja kliendi nimi, töödeldakse kaupade ja teenuste osutamisega seotud küsimuste lahendamiseks (klienditugi).

Veebipoe kasutajate IP-aadressi või muid veebitunnuseid töödeldakse veebipoe pakkumiseks, et pakkuda infoühiskonna teenust ja veebi kasutamise statistikat.

4. Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijakaebuste lahendamine).

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning klientide võimalike probleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi valitud transporditeenuse pakkujale. Kui kauba toimetab kohale kuller, edastatakse kliendi aadress ja kontaktandmed.

Kui veebipoe raamatupidamisega tegeleb väline teenusepakkuja, edastatakse isikuandmed sellele teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada IT-teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse tagamiseks või andmete hostimiseks.

5. Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid säilitatakse Shopify serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna riikide territooriumil. Andmeid võib edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ja USA ettevõtjatele, kes on liitunud Privacy Shield raamistikuga.

Veebipoe töötajad võivad tutvuda isikuandmetega, et lahendada veebipoe kasutamisega seotud tehnilisi või sisulisi küsimusi ja pakkuda kliendituge.

Veebipood võtab asjakohased füüsilised, organisatsioonilised ja infotehnoloogilised turvameetmed, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmed edastatakse veebipoe andmetöötlejatele (näiteks transpordi- ja andmehostinguteenuste pakkujatele) ning neid töödeldakse veebipoe ja andmetöötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Töötlejad peavad isikuandmete töötlemisel tagama asjakohased kaitsemeetmed.

6. Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Isikuandmeid saab vaadata ja parandada veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ostu sooritatakse ilma kasutajakontota, on isikuandmed kättesaadavad klienditoe kaudu.

7. Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus oma nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

8. Andmete säilitamine

Isikuandmed kustutatakse veebipoe kliendikonto sulgemisel, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik raamatupidamise või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Ilma kliendikontota tehtud internetiostude puhul säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega seotud vaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude rahuldamiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

9. Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Andmete kustutamise taotlustele vastatakse ühe kuu jooksul ja kustutamise tähtaeg on kindlaks määratud.

10. Edastamine

E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlustele vastatakse ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isiku ja näitab, milliseid isikuandmeid tuleb edastada.

11. Otseturundussõnumid

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundussõnumite saatmiseks, kui klient on andnud oma nõusoleku selliste sõnumite saamiseks. Kui klient ei soovi saada otseturundussõnumeid, peaks klient valima asjakohase lingi e-kirja allosas või võtma ühendust klienditeenindusega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profiilianalüüs), on kliendil õigus igal ajal esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele, sealhulgas profiilianalüüsile, kui see on seotud sellise otseturundusega, olenemata sellest, kas tegemist on esialgse või edasise töötlemisega, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

12. Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu (info@karineparras). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

TRILLIANTS OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, TRILLIANTS OÜ edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed Montonio Finance UAB-le.